Home

ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ 

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਥੇ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤ,10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ,ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ,

ਆਪਣੇ ਅੱਲੜ੍ਹ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੀਤ ਉਸ ਪੰਜਾਬ  ਗੁਲਾਬ ਤੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਚਨਾਰ।.

Latest from the Blog

Intermittent fasting for fat loss in Punjabi -ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ

ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ,ਭੱਜ-ਦੌੜ,ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਰਜ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਕੈਲੋਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਸਦੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ  ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਜਰੂਰਤ  ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਇਸਨੂੰ ਬੇਸਲ ਪਾਚਨ ਦਰ(basal metabolic rate or BMR) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਊਰਜਾ ਖ਼ਪਤ  ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ  ਵਜ਼ਨ ਘਟਣ ਲੱਗੇਗਾ  ਅਤੇ ਵੱਧ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਵਧਣ ਲੱਗੇਗਾ।ਬੇਸਲ ਪਾਚਨ ਦਰ  ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲੈ  ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ  ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਕੈਲੋਰੀ ਖਪਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ  ਕੈਲੋਰੀਆ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹਿਆ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ  ਮਿਲਦਾ ਸੋ ਇਸਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਂ ਇੰਟਰਮਿਟੇਂਟ ਫਾਸਟਿੰਗ ਭਾਵ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ,ਇਸਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਸਭ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਤੇ ਅਸਾਨ ਹੈਂ 16:8 ਭਾਵ 16 ਘੰਟੇ ਵਰਤ ਅਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ।ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬ੍ਲੈਕ ਕਾਫੀ ਜਾ ਬਿਨਾ ਚੀਨੀ ਬਿਨਾ ਦੁੱਧ ਚਾਹ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮਾਹਰ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤ  18:6,20:4,23:1 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ  ਭਾਵ 18 ਘੰਟੇ ਵਰਤ 6 ਘੰਟੇ ਖਾਣਾ,20 ਘੰਟੇ ਵਰਤ 4 ਘੰਟੇ ਖਾਣਾ 23 ਘੰਟੇ ਵਰਤ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਖਾਣਾ।ਕਈ ਲੋਕ ਇਕ ਦਿਨ ਵਰਤ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ 5 ਦਿਨ ਭੋਜਨ ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈਂ ਕਿਉਕਿ ਲੋਕ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੇ ਇਹ ਚਰਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ?ਰਾਬਰਟ ਹਚਿੰਸ, ਐਮਡੀ, ਐਮ ਪੀ ਐਚ, ਯੂ ਐਨ ਸੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਟਰਮੀਟੇਂਟ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਨਸੁਲਿਨ, ਉਹ ਹਾਰਮੋਨ ਜੋ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ(ਪਾਚਕ) ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਚਕ ਦੁਆਰਾ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨਸੁਲਿਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਰਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ , “ਇਨਸੁਲਿਨ ਚਰਬੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਇਨਸੁਲਿਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਚਰਬੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ,” ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਰਬੀ ਜਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਸਰੀਰ ਊਰਜਾ ਲਈ ਜਮਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ।ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਨਸੁਲਿਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਲੋਕ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ.ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿਚ ਸਪਾਈਕਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ.ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਲਗਾਂ, ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ.ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਰਹਿਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ .ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਤੀਬਰ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਾਮ ਕਰੋ.

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website with WordPress.com
ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ!